Консультації
Виготовлення документів
АДВОКАТ
ТИМОШЕНКО Мирослав Олексійович

ПРАВИЛА

надання юридичних послуг

 

 

Адвокат – я, Тимошенко Мирослав Олексійович.

Довіритель – фізична або юридична особа як запитувач юридичної допомоги в Адвоката.

Запит – питання, проблема, справа, з якою Довіритель звертається до Адвоката про надання юридичної допомоги.

 

1. Види юридичної допомоги:

1.1. Юридична консультація. (Юридическая консультация).

1.2. Виготовлення документів.

1.3. Правова експертиза документів.

 

2. Конфіденційність. – Вся інформація, яку Ви надаєте Адвокату, включаючи Ваші ім’я, стать та інше, що стосується Вашої особи, номер телефону, електронна і поштова адреса, зміст запиту, документи, а також зміст консультації та виготовлених Адвокатом документів, є адвокатською таємницею і розголошенню не підлягає.

 (ст.22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.11 Закону України «Про інформацію»)

 

3. Чіткість і повнота інформації.

Свій запит формулюйте чітко, уникайте багатозначність його розуміння та надавайте максимум інформації.

Неповнота інформації, її приховування може спричинити неможливість надання Вам юридичної допомоги або згодом проявиться неможливість практичної реалізації чи захисту Вами своїх прав.

 

4. Надання документів.

Там, де це є необхідно, свій запит обов’язково супроводжуйте документами. Документи відскануйте і перешліть через веб-сайт чи на електронну адресу Адвоката.

Якщо Ваш запит пов'язаний із судовим розглядом справи, і Ви є учасником судового процесу (позивачем, відповідачем, третьою особою, їх представником), то маєте право зробити копії хоч і з усіх матеріалів справи шляхом ксерокопіювання чи фотографування цифровим фотоапаратом або високочутливим мобільним телефоном:

згідно із ч.1 ст.27 ЦПК України у цивільній справі,

згідно із ч.3 ст.49 КАС України в адміністративній справі,

згідно із ч.2 ст.22 ГПК України у господарській справі.

Підозрюваний, обвинувачений має право отримати від слідчого, прокурора копії документів із матеріалів під час досудового розслідування

згідно із  п.15  ч.3  ст.42  КПК України у кримінальній справі.

Потерпілий має право отримати від слідчого, прокурора копії документів із матеріалів після закінчення досудового розслідування

згідно із  п.5  ч.2  ст.56  КПК України у кримінальній справі.

 

5. Момент надання юридичних послуг.

Юридичні послуги (услуги адвоката) надаються після зарахування коштів на рахунок Адвоката.

 

6. Строк надання юридичних послуг.

6.1. Юридична послуга надається відразу після зарахування коштів на рахунок Адвоката у найбільш  можливо стислий строк.

6.2. Строк надання юридичної послуги може бути відстрочений Адвокатом із повідомленням Довірителя у випадку:

а) значної кількості звернень за юридичною допомогою до Адвоката;

б) перебування у провадженні Адвоката справ підвищеної складності, а також пов'язаних з великим обсягом інформації, яку необхідно опрацювати  і результати оформити письмово;

в) необхідності ретельного дослідження проблеми Довірителя, здійснення відповідних запитів, написання документу/-ів;

г) відрядження, хвороби, відпустки Адвоката;

ґ) інших обставин, що унеможливлюють швидке надання юридичної послуги.

6.3. Довіритель може запросити про надання термінової юридичної допомоги.

Термінова юридична допомога – це робота, яка повинна бути виконана у строк до 3 календарних днів, включаючи день звернення із запитом.

6.4. Адвокат відмовляє у наданні термінової юридичної допомоги, якщо в силу великої інформаційної ємності, складності запиту така допомога не може бути надата терміново або у строк, зазначений Довірителем, або у провадженні Адвоката вже є велика кількість звернень за юридичною допомогою, перебувають справи значної складності.

6.5. Юридична допомога не вважається терміновою, якщо Адвокат самостійно надає її у строк до 3 календарних днів.

 

Важливо мати на увазі наступне! – Кожна проблема вимагає індивідуального підходу, вирішується не за шаблоном і, відповідно, рішення по ній буде теж індивідуальним. Якість адвокатської роботи перебуває у прямій залежності від часу її виконання. Прошу Вашого розуміння специфіки адвокатської роботи.

 

7. Оформлення запиту.

7.1. Запит на юридичну послугу робиться лише через опцію «Оформити запит» на будь-якій сторінці веб-сайту.

Наведіть курсор на дану опцію та активуйте її.

Через e-mail Адвоката ведеться подальша переписка після здійснення запиту через опцію «Оформити запит».

7.2. Заповніть необхідні реквізити у вікнах опції «Оформити запит», сформулюйте і відправте запит.

Виклавши проблему, чітко сформулюйте запитання чи прохання до Адвоката. Відсутність запитання чи прохання призведе до додаткової переписки і трати часу для обох сторін.

7.3. Очікуйте повідомлення Адвоката.

7.4. Отримавши запит Адвокат надішле Вам повідомлення про прийнятність чи неприйнятність запиту. 

Прийнятність запиту – це готовність Адвоката надати юридичну послугу за конкретним запитом.

При прийнятності запиту разом із повідомленням про це Вам буде надіслано рахунок вартості юридичної послуги.

Якщо Адвокат надішле Вам повідомлення про неприйнятність запиту, юридична послуга не надається.

7.5. Перераховуються кошти.

7.6. Адвокат надсилає відповідь на Ваш запит.

 

8. Відмова Довірителя від надання юридичних послуг.

Довіритель має право відмовитись від надання юридичних послуг Адвокатом:

а) до отримання від Адвоката повідомлення про прийнятність запиту, про що повинен невідкладно відправити відповідну інформацію на електронну адресу Адвоката;

б) якщо вважає, що розмір оплати, строк виконання роботи Адвокатом, є неприйнятними.

 

9. Момент настання і припинення відносин із надання юридичних послуг.

9.1. Правовідносини із надання юридичних послуг виникають з моменту прийняття Адвокатом запиту від Довірителя до виконання, що засвідчується підтвердженням Адвоката на електронну адресу Довірителя про прийнятність запиту і взяття його до виконання.

Якщо підтвердження про прийнятність запиту і взяття його до виконання від Адвоката Вам не поступило, то відсутні і правовідносини та взаємні зобов’язання між сторонами.

9.2. Якщо Адвокат надішле Вам повідомлення про неприйнятність запиту, юридична послуга не надається.

9.3. Правовідносини із надання юридичних послуг припиняються:

а) у зв'язку із виконанням Адвокатом роботи за Вашим запитом та надісланням оформленої відповіді на Вашу електронну адресу;

б) достроково за Вашим бажанням у будь-який час до моменту надіслання Вам Адвокатом відповіді;

в) достроково Адвокатом, якщо в ході виконання ним роботи, Довіритель:

1) вчиняє дії, що перешкоджають чи можуть перешкодити Адвокату  належним чином виконати роботу,

2) не виконує доручень Адвоката, якщо вони необхідні для належного виконання поставленої проблеми,

3) принижує честь і гідність Адвоката та його особу,

4) використовує правову допомогу для вчинення злочину чи іншого правопорушення,

5) наполягає на досягненні результату, який неможливо досягти,

6) дає вказівки, нав'язує свої думки Адвокату по виконуваному ним завданню, які суперечать правовим поглядам останнього,

7) не погоджується внести додаткову оплату за збільшений обсяг роботи Адвоката, що передбачається чи вже виконаний, і його додаткові можливі чи вже понесені витрати.

При достроковому припиненні надання юридичної послуги Адвокат надсилає Довірителю звіт про виконану роботу, зроблену на час такого припинення. Фінансові розрахунки в данному випадку проводяться згідно з розділом про «Оплату юридичних послуг».

 

10. Відмова Адвокатом від виконання запиту.

Адвокат відмовляє у наданні юридичної допомоги, якщо:

а) запит не має правового характеру;

б) запит не охоплюється галузями права, в яких працює Адвокат;

в) бажаний Вам результат досягти неможливо, або у зазначений Вами строк;

г) на запит Адвоката Вами не надано додаткової інформації, яка є необхідною для виконання доручення;

ґ) Вам неприйнятна правова позиція Адвоката у Вашій справі;

д) результат, якого Ви бажаєте, або засоби його досягнення є протиправними;

е) виконання Вашого доручення суперечить внутрішнім переконанням Адвоката;

є) надана Адвокатом юридична допомога сприятиме Вам як іноземній фізичній чи юридичній особі у заволодінні земельною ділянкою земельного фонду України;

ж) Адвокат вже надає чи надав правову допомогу опоненту у Вашій проблемі на момент отримання звернення від Вас за юридичною допомогою;

з) вирішення Вашого запиту є у повній компетенції відповідної юридичної чи фізичної особи, а втручання Адвоката зайве;

и) правовий характер Вашого запиту лежить поза межею компетентності Адвоката, що не дозволяє йому виконати такий запит якісно і своєчасно;

і) зайнятість Адвоката не дозволяє вчасно виконати Ваше доручення;

ї) в інших випадках, визначених діючим законодавством.

 


Оформити запит

Контакти: 

380508889124

(066) 714-25-30  (Viber)

 10.00 – 17.00


  advocatmt@gmail.com
  цілодобово